Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2014 yılında mezun olmuştur. TEGV(Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı)’nda gönüllü olarak çalışmış ve sivil toplum kuruluşları ile ilgilenmektedir. Avrupa Birliği projeleri yazarı, KAGIDER Geleceğin Kadın Liderleri mezunu ve Arya Gençlerindendir.