Yüksek büyüme potansiyeli olan kadın liderliğindeki KOBİ’leri bulmak, değer katacak yatırımcılar ve risk ortakları ile eşleştirmek. Arya Yatırım sürecinin her bir adımı bir öğrenme sürecidir. Arya yatırımcıları, girişimci yatırımcılardır ve hangi süreçlerden geçtiğinizi çok iyi anlarlar.

Her yatırımcının bir yatırım stratejisi olmalıdır. Bir platform olarak bizim de var ve aynı değerlere sahip yatırımcıları bir araya getiriyoruz. Değer katmak; uzun vadeli, stratejik ortaklık bakış açısıyla yatırım yapılmaktadır. En ideal yatırım ise, bildiğiniz bir iş veya sektörde, inandığınız bir kadına yapılan yatırımdır.