ARÇELİK GİRİŞİMCİ ATÖLYESİ KAYDINA DAİR AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ARYA EKOSİSTEM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (“Arya”) tarafından hazırlanmıştır.

Etkinlik kaydınız kapsamında verilerinizin işlenmesi

Etkinlik katılımcı kaydı esnasında Arya’ya doldurduğunuz form aracılığıyla doğrudan iletmiş olduğunuz isim, soy isim, iletişim bilgisi, girişiminize ilişkin bilgilerden oluşan kişisel verileriniz  ve forma girişiminize dair eklediğiniz belgeler varsa bunların içeriğinde ilettiğiniz kişisel verileriniz, 15 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Arçelik Girişimci Atölyesi adlı etkinliğe katılımınızı teminen  KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki dayanağıyla kısmen otomatik yollarla Arya tarafından organizasyon ve etkinlik yönetimi ve sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Bu form aracılığıyla Arya’ya ilettiğiniz kişisel verileriniz ayrıca organizasyon sponsoru Arçelik A.Ş. (‘’Arçelik’’) KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki dayanağıyla sponsorluk faaliyetlerinin Arçelik tarafından yürütülebilmesi amacıyla aktarılacaktır.

Ayrıca kayıt esnasında belirtmiş olduğunuz  ad-soyad, T.C. Kimlik No, temsil ettiğiniz girişime dair bilgiler ile iletişim bilgileriniz (iletişim izni verdiğiniz kanala göre telefon no ve/veya e-posta adresi) açık rızanıza dayanılarak Arçelik aktarılacak ve Arçelik tarafından girişiminize özel ürün ve hizmetlerin tanıtımının gerçekleştirilmesi amaçlarıyla da kullanılacaktır.

Etkinliğin kayıt altına alınması ve sosyal medyada yayınlanması kapsamında verilerinizin işlenmesi

15 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğimiz programımız hibrit ortamda gerçekleştirilecek ve etkinlik süresince video ve ses kayıtları tutulacaktır.  Programın amaçlarından birisi, katılımcı girişimlerin görünürlüğünü artırmaktır. Bu nedenle girişiminizin tanıtılması için gerekli olanla sınırlı olarak bazı kişisel verileriniz bu kısımda belirtildiği üzere Arya ve Arçelik tarafından işlenecek ve kamuya açık biçimde yayınlanacaktır. Sosyal medya hesaplarında ve Arya/Arçelik websitelerinde yayınlanan materyal, ad-soyad bilgileriniz ve sunum esnasında alınan video/ses kayıtları ile girişiminize dair sunumlarda kendi iradenizle verdiğiniz beyanlar ve girişiminizin konusu ve ismi ile sınırlı kalacaktır.

Etkinlik süresince oluşturulan yarışma ortamının parçası olarak girişiminizi sunmanız çerçevesinde kamera ve mikrofonunuzu açmanız ve sunumlar kapsamında kendinizi sözel veya yazılı biçimde tanıtmanız gerekebilir. Etkinlik çerçevesinde (girişimciler tarafından yapılan sunumlar esnasında ve haricinde) elde edilen video, fotoğraf ve/veya ses kayıtları ve girişiminize dair kısa bilgiler bütün veya kesit olarak programa ilişkin reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla etkinlik esnasında ve sonrasında Arya ve/veya Arçelik ait sosyal medya kanallarında ve Arya’nın ve Arçelik yönettiği websitelerinde yerel ve global kamuya açık olarak bu yöndeki açık rızanıza istinaden yayınlanacaktır.

 Görsel ve işitsel veri kategorisindeki bu kişisel verilerinizin bu başlık altında ifade edildiği üzere Arya tarafından websitelerinde veya sosyal medya kanallarında kamuya açık biçimde yayınlanmasını istemiyorsanız, lütfen etkinlik süresince kamera ve mikrofonunuzu kapalı tutunuz; videokonferans uygulamasına herhangi bir profil resmi eklemeyiniz. Bu araçları kendi iradenizle etkinlik esnasında etkin hale getirmeniz, görsel ve işitsel veri kategorisindeki bu verilerinizin bu başlık altında anlatıldığı üzere işlenmesi için açık rıza vermeniz anlamına gelmektedir.

E-bülten üyeliği kapsamında verilerinizin işlenmesi

Bunun yanı sıra, Arya etkinlikleri hakkında bilgi ve elektronik bülten almak için ayrıca onay vermeniz durumunda, e-posta adresi bilgileriniz Arya e-bülteninin tarafınıza bu adres üzerinden ulaştırılması aracılığı ve iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bu yöndeki açık rızanıza dayanılarak tamamen otomatik yollarla işlenecektir. Arya e-bülten listesinden bülten içerisindeki ‘’unsubscribe’’ seçeneğini kullanarak ya da İleti Yönetim Sistemi aracılığıyla istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. E-bülten listesinden ayrılma talebinizi Arya’ya bildirmenizi müteakip burada belirtilen verilerinizin bu amaçlarla işlenmesine son verilecektir.

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Arya’ya ve/veya Arçelik iletebilirsiniz.

 

Scroll to Top