Arya Basın ve Sosyal Medyada Yayınlanan Görsellere İlişkin Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu

ARYA BASIN VE SOSYAL MEDYADA YAYINLANAN GÖRSELLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde veri sorumlusu sıfatıyla Arya Ekosistem Danışmanlık A.Ş. (“ARYA”) tarafından hazırlanmıştır.

02 Ekim 2023 – 30 Ocak 2024 tarihleri arasındaki arasında gerçekleştireceğimiz Arya Girişimci Akademisi etkinliğimiz kapsamında ARYA tarafından tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, etkinlik sırasında çekilen video ve fotoğraf biçimindeki görsel ve işitsel kayıtlarınız bu alanda bulunarak vermiş olduğunuz, bu konudaki açık rızanıza dayanılarak; yazılı ve görsel basın, ARYA tarafından yönetilen web siteleri ve sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter gibi) hesapları üzerinden yerel ve global olarak kamuya açık biçimde yayınlanmak suretiyle yurtdışına aktarılacak ve tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak ARYA’ya iletebilirsiniz.

 

ARYA BASIN VE SOSYAL MEDYADA YAYINLANAN GÖRSELLERE İLİŞKİN AÇIK RIZA FORMU

ARYA tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında hazırlanmış olan “ARYA BASIN VE SOSYAL MEDYADA YAYINLANAN GÖRSELLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ”nin (“Aydınlatma Metni”) tamamını okudum, anladım ve hangi kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve açık rızamı dilediğim zaman herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın geri alabileceğim hakkında bilgi sahibi oldum.

Bu kapsamda Aydınlatma Metni içeriğinde belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek web sitesi, basın ve sosyal medya üzerinde yayınlanmak suretiyle yurtdışına açık biçimde kamuya aktarılmasına özgür irademle onay verdiğimi, ARYA tarafından bu işleme faaliyetleri hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi ve KVKK kapsamında açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Scroll to Top