Arya Etkinlik Kaydına Dair Aydınlatma Metni

 

ARYA ETKİNLİK KAYDINA DAİR AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ARYA EKOSİSTEM DANIŞMANLIK A.Ş. (“Arya”) tarafından hazırlanmıştır.

Etkinlik kaydınız kapsamında verilerinizin işlenmesi

Etkinlik katılımcı kaydı esnasında Arya’ya doldurduğunuz form aracılığıyla doğrudan ve forma girişiminize dair eklediğiniz belgeler varsa bunların içeriğinde ilettiğiniz isim, soy isim, e-posta adresiniz gibi kişisel verileriniz ve etkinlik kapsamında değerlendirilmek üzere ilettiğiniz çalışmalarınıza ilişkin ürün ve şirketinize ait logo ve diğer bilgileriniz, 23 Aralık 2021  tarihinde gerçekleştirilecek olan İş Atölyeleri adlı etkinliğe katılımınızı teminen  KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki dayanağıyla kısmen otomatik yollarla Arya tarafından organizasyon ve etkinlik yönetimi  faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Etkinliğin kayıt altına alınması ve sosyal medyada kanallarında yayınlanması kapsamında verilerinizin işlenmesi

23 Aralık 2021 tarihinde fiziki olarak gerçekleştirilecek etkinlik esnasında video ve ses kaydı tutulacak, aynı zamanda görsel fotoğraf çekimi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamında Arya tarafından tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla etkinlik sırasında çekilen video ve fotoğraf biçimindeki görsel ve işitsel kayıtlarınız açık rızanıza dayanılarak; yazılı ve görsel basın, Arya tarafından yönetilen websitesi ve sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter gibi) kanalları üzerinden yerel ve global kamuya açık biçimde yayınlanmak suretiyle yurtdışına aktarılacak ve tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenecektir.

Etkinliğe katılımınız halinde video ve fotoğraf biçimindeki görsel ve işitsel kayıtlarınızın yukarıda belirtilen biçimde yayınlanmasına rıza göstermiyorsanız etkinlik alanı içerisinde video ve fotoğraf çekiminin yapılmayacağı belirtilen alanları kullanmanız gerektiğini belirtmek isteriz.

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Arya’ya iletebilirsiniz.