ARYA GİRİŞİMCİ AKADEMİSİ KAYDINA DAİR AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ARYA EKOSİSTEM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (“Arya”) tarafından hazırlanmıştır.

Etkinlik kaydınız kapsamında verilerinizin işlenmesi

Etkinlik katılımcı kaydı esnasında Arya’ya doldurduğunuz form aracılığıyla doğrudan iletmiş olduğunuz isim, soy isim, iletişim bilgisi, girişiminize ilişkin bilgilerden oluşan kişisel verileriniz ve forma girişiminize dair eklediğiniz belgeler varsa bunların içeriğinde ilettiğiniz kişisel verileriniz, 24 Ocak 2022- 30 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Girişimci Akademisi adlı etkinliğe katılımınızı teminen KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki dayanağıyla kısmen otomatik yollarla Arya tarafından organizasyon ve etkinlik yönetimi ve sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir. Bu form aracılığıyla Arya’ya ilettiğiniz kişisel verileriniz ayrıca organizasyon sponsoru Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye (‘’İş Bankası’’) KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki dayanağıyla sponsorluk faaliyetlerinin İş Bankası tarafından yürütülebilmesi amacıyla aktarılacaktır.

Etkinliğin kayıt altına alınması ve sosyal medyada yayınlanması kapsamında verilerinizin işlenmesi

24 Ocak 2022 – 30 Mart 2022 tarihleri arasındaki arasında gerçekleştireceğimiz programımız çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek ve etkinlik süresince video ve ses kayıtları tutulacaktır. Programın amaçlarından birisi, katılımcı girişimlerin görünürlüğünü artırmaktır. Bu nedenle girişiminizin tanıtılması için gerekli olanla sınırlı olarak bazı kişisel verileriniz bu kısımda belirtildiği üzere Arya ve İş Bankası tarafından işlenecek ve kamuya açık biçimde yayınlanacaktır. Sosyal medya hesaplarında ve Arya/İş Bankası websitelerinde yayınlanan materyal, ad-soyad bilgileriniz ve sunum esnasında alınan video/ses kayıtları ile girişiminize dair sunumlarda kendi iradenizle verdiğiniz beyanlar ve girişiminizin konusu ve ismi ile sınırlı kalacaktır. Etkinlik süresince oluşturulan yarışma ortamının parçası olarak girişiminizi sunmanız çerçevesinde kamera ve mikrofonunuzu açmanız ve sunumlar kapsamında kendinizi sözel veya yazılı biçimde tanıtmanız gerekebilir. Etkinlik çerçevesinde (girişimciler tarafından yapılan sunumlar esnasında ve haricinde) elde edilen video, fotoğraf ve/veya ses kayıtları ve girişiminize dair kısa bilgiler bütün veya kesit olarak programa ilişkin reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla etkinlik esnasında ve sonrasında Arya ve/veya İş Bankası’na ait sosyal medya kanallarında ve Arya’nın ve İş Bankası’nın yönettiği websitelerinde yerel ve global kamuya açık olarak bu yöndeki açık rızanıza istinaden yayınlanacaktır. Görsel ve işitsel veri kategorisindeki bu kişisel verilerinizin bu başlık altında ifade edildiği üzere Arya tarafından işlenerek İş Bankası’na aktarılmasını; Arya ve İş Bankası websitelerinde veya sosyal medya kanallarında kamuya açık biçimde yayınlanmasına rıza göstermiyorsanız Hızlandırma Programı’na katılamayacağınızı; kayıt olmuş olsanız dahi program esnasında bu verilerinizin bu kısımda belirtildiği üzere işlenmesini istemediğinizi Arya ya da İş Bankası’na iletmeniz halinde verilerinizin bu amaçla kullanımına son verileceğini; ancak bu durumda etkinlik Arya – Etkinlik ve Bülten Listesi – Aydınlatma Metni (İş Bankası)_21012022 çerçevesinde verilecek olan ödüller kapsamında değerlendirilmenizin ve Hızlandırma Programı’nın parçası olan tanıtım çalışmalarında yer almanızın mümkün olmayacağını üzülerek belirtmek isteriz.

24 Ocak 2022 – 30 Mart 2022 tarihleri arasındaki arasında gerçekleştireceğimiz programımız çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek ve etkinlik süresince video ve ses kayıtları tutulacaktır. Programın amaçlarından birisi, katılımcı girişimlerin görünürlüğünü artırmaktır. Bu nedenle girişiminizin tanıtılması için gerekli olanla sınırlı olarak bazı kişisel verileriniz bu kısımda belirtildiği üzere Arya ve İş Bankası tarafından işlenecek ve kamuya açık biçimde yayınlanacaktır. Sosyal medya hesaplarında ve Arya/İş Bankası websitelerinde yayınlanan materyal, ad-soyad bilgileriniz ve sunum esnasında alınan video/ses kayıtları ile girişiminize dair sunumlarda kendi iradenizle verdiğiniz beyanlar ve girişiminizin konusu ve ismi ile sınırlı kalacaktır.

Etkinlik süresince oluşturulan yarışma ortamının parçası olarak girişiminizi sunmanız çerçevesinde kamera ve mikrofonunuzu açmanız ve sunumlar kapsamında kendinizi sözel veya yazılı biçimde tanıtmanız gerekebilir. Etkinlik çerçevesinde (girişimciler tarafından yapılan sunumlar esnasında ve haricinde) elde edilen video, fotoğraf ve/veya ses kayıtları ve girişiminize dair kısa bilgiler bütün veya kesit olarak programa ilişkin reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla etkinlik esnasında ve sonrasında Arya ve/veya İş Bankası’na ait sosyal medya kanallarında ve Arya’nın ve İş Bankası’nın yönettiği websitelerinde yerel ve global kamuya açık olarak bu yöndeki açık rızanıza istinaden yayınlanacaktır.

Görsel ve işitsel veri kategorisindeki bu kişisel verilerinizin bu başlık altında ifade edildiği üzere Arya tarafından işlenerek İş Bankası’na aktarılmasını; Arya ve İş Bankası websitelerinde veya sosyal medya kanallarında kamuya açık biçimde yayınlanmasına rıza göstermiyorsanız Hızlandırma Programı’na katılamayacağınızı; kayıt olmuş olsanız dahi program esnasında bu verilerinizin bu kısımda belirtildiği üzere işlenmesini istemediğinizi Arya ya da İş Bankası’na iletmeniz halinde verilerinizin bu amaçla kullanımına son verileceğini; ancak bu durumda etkinlik Arya – Etkinlik ve Bülten Listesi – Aydınlatma Metni (İş Bankası)_21012022 çerçevesinde verilecek olan ödüller kapsamında değerlendirilmenizin ve Hızlandırma Programı’nın parçası olan tanıtım çalışmalarında yer almanızın mümkün olmayacağını üzülerek belirtmek isteriz.

E-bülten üyeliği kapsamında verilerinizin işlenmesi

Bunun yanı sıra, Arya etkinlikleri hakkında bilgi ve elektronik bülten almak için ayrıca onay vermeniz durumunda, e-posta adresi bilgileriniz Arya e-bülteninin tarafınıza bu adres üzerinden ulaştırılması aracılığı ve iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bu yöndeki açık rızanıza dayanılarak tamamen otomatik yollarla işlenecektir. Arya e-bülten listesinden bülten içerisindeki ‘’unsubscribe’’ seçeneğini kullanarak ya da İleti Yönetim Sistemi aracılığıyla istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Ebülten listesinden ayrılma talebinizi Arya’ya bildirmenizi müteakip burada belirtilen verilerinizin bu amaçlarla işlenmesine son verilecektir.

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Arya’ya ve/veya İş Bankası’na iletebilirsiniz.

Scroll to Top