Arya Girişimci Bilgisi Yenileme Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ARYA EKOSİSTEM DANIŞMANLIK  ANONİM ŞİRKETİ (“Arya”) tarafından hazırlanmıştır.

 

Arya olarak veri sorumlusu sıfatı ile Kanun’un 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca işlediğimiz kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlamakla yükümlüyüz. Bu doğrultuda, bizlere iletmiş olduğunuz ve kayıtlarımızda bulunan kişisel verileriniz güncellenecektir. Güncel olarak nezdimizde işlenecek verilerinize ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

  1. ARYA TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

www.aryawomen.com adresindeki websitemizde yer alan iletişim formu üzerinden, bülten aboneliğiniz ve Arya üyeliğiniz kapsamında tarafımıza iletmiş olduğunuz ad-soyad, iletişim bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası, iletişim adresi), çalıştığınız veya sahibi olduğunuz şirket adı ve sektörünüz ile pozisyonunuz bilgisi verileriniz Kanun’un 5. Maddesinin 2.fıkrasında belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”  ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  hukuki dayanaklarına istinaden Arya tarafından  organizasyon yönetimi, hizmetlerin sunulması, etkinlik ve faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yapılması, girişimci danışmanlığı süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kısmen otomatik ve otomatik yollarla işlenecek ve açık rızanıza dayalı olarak Arya olarak reklam faaliyetlerimiz sağlanması, araştırma ve çalışma faaliyetlerimizin yürütülmesi, girişim ve yatırımcıların bir araya getirilmesi amaçlarıyla kurumsal iş ortakları, araştırma şirketleri, ana sponsorlar ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

  1. YAZILI VE GÖRÜNTÜLÜ İÇERİKLER DAHİLİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafınızca Arya’ya iletilen görsel ve işitsel kayıtlarınız reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla basın ve yayın kuruluşları vasıtasıyla ve Arya’ya ait sosyal medya kanallarında ve Arya’nın yönettiği websitelerinde yerel ve global kamuya açık olarak yayınlanacak ve websitesinde yayınlanmak suretiyle yurtdışına bu yöndeki açık rızanıza istinaden aktarılacaktır.

  1. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER – E-BÜLTEN KAYDINIZ DAHİLİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Bu konudaki açık rızanıza istinaden e-posta verileriniz tamamen otomatik yollarla işlenerek ve aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak tedarikçilere aktarılarak; iletişim, reklam/kampanya/promosyon ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bilgilendirme yapılacak ve Arya’nın faaliyetleri, ürün/hizmetleri ve haberlerine ilişkin olarak hazırladığı içerikten ibaret olan e-bültenler tarafınıza e-posta olarak otomatik olarak iletilecektir.

Bülten aboneliğiniz başlattıktan sonra Arya’nın ticari elektronik ileti listesinden dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Listeden ayrılma talebinizin Arya tarafından işlenmesinden itibaren yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesine son verilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Arya’ya iletebilirsiniz.