Arya Kadın Yatırım Platformu Challenge Club Gizlilik Sözleşmesi

1 TARAFLAR

Gizlilik Sözleşmesi ticari merkezi TOSB OTOMOTİV (OSB) MAH. 3. CADDE NO:11/2 ÇAYIROVA-KOCAELİ adresinde bulunan ARYA KADIN EKOSİSTEM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “Firma” ya da “ARYA” olarak anılacaktır) ile, …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

adresinde ikamet eden …………………………………………………………………………. (Bundan sonra
“ÜYE” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiş olup, ÜYE’nin ARYA üyeliği kabul ettiğinden ÜYE’nin Firma’dan veya başka üyelerden öğreneceği Gizli Bilgi ile ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Firma ile ilgili daha fazla bilgi için www.aryawomen.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

GİZLİ BİLGİNİN KAPSAMI VE KORUNMASI

1.Gizli Bilgi:
Gizli Bilgi; Firma’nın veya başka üyelerin ÜYE’ye verdiği (i) yazılı veya diğer görülür herhangi biçimde/formdaki dijital (kayıtlar, veriler vb. dahil) dokümanları, (ii) sözlü olarak iletilmesi halinde, “Gizli” olarak tanımlanmış olan sözlü bilgileri (iii) kurulan ticari ilişki gereği ÜYE’in Şirket veya başka üyeler hakkında geliştirdiği bilgiler, raporlar da dahil olmak üzere ifşa yasağına tabi; her türlü personel, kişisel, mali, pazarlama, şirket yapısı ve işleyişine ilişkin veya ticari sır kapsamında veya fikri mülkiyet kapsamındaki haklarla ilgili her türlü veriler, rakamlar, tablolar, hizmet fiyatları da dahil olmak üzere kamuya mal olmamış her türlü bilgidir.

2. İfşa Yasağı:
Gizli bilgi ifşa yasağına tabidir. Firma’nın yazılı izni olmaksızın hiçbir gerekçe ile kısmen veya tamamen üçüncü şahısların (gerçek kişi veya kurum, kuruluş, şirket gibi özel ve kamu tüzel kişileri vb.) bilgisine veya herhangi bir biçimde istifadesine sunulmayacak veya üçüncü şahıslara herhangi bir biçimde ifşa edilmeyecektir.

3. Gizli Bilginin Korunması:
ÜYE, kendisine verilmiş, iletilmiş herhangi bir Gizli Bilgi’nin korunmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususları kabul ve taahhüt eder:

a. Gizli Bilgi yalnızca veriliş amacına uygun olarak ve bu amaçla sınırlı olarak kullanılacaktır;

b. ÜYE, Gizli Bilgi’yi korurken kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını gösterecektir;

c. ÜYE, önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın hiçbir Gizli Bilgi’yi kısmen veya tamamen bir üçüncü şahsa ifşa etmeyecektir.

d. ÜYE, ancak zorunlu hallerde ve iş gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken personeline verebilecek ancak bu bilginin gizli olduğu konusunda personelini uyaracak ve gerekli her türlü önlemi alacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

1. ARYA, ÜYE’ye ait olan ve sadece üyelik faaliyetleri sırasında ve kapsamında elde ettiği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ÜYE’nin açık rızasına dayanarak işleyecek ve aktaracaktır. ARYA, bu husustaki aydınlatma metnini ÜYE’ye sunar ve sadece özgür iradesine dayanmak koşuluyla ÜYE’den açık rıza beyanı alır.

Scroll to Top