ARYA WOMEN ÜYELİĞİNİZ DAHİLİNDE İŞLENECEK OLAN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ARYA KADIN YATIRIM PLATFORM ANONİM ŞİRKETİ (“Arya”) tarafından Arya üyeliğinizle bağlantılı olarak işlenecek olan kişisel verilerinize ilişkin sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

1. ÜYELİĞİNİZİN BAŞLATILMASI VE DEVAMI DAHİLİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

a. Üyelik İşlemleriniz Dahilinde Edinilmesi Zorunlu Olan Kişisel Verileriniz

www.aryawomen.com veya www.aryawomen.site adresindeki websitesi üzerinden Arya üyeliği başlatmak için sunulmuş bulunan formu doldurmak suretiyle bize ilettiğiniz ve üyeliğinizi gerçekleştirdiğiniz platform üzerinden üyelik için kullandığınız cihaz ile otomatik olarak gerçekleştirilen iletişim çerçevesinde elde edilen aşağıdaki kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki dayanağına istinaden Arya tarafından hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve sözleşme süreçleriile finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla üyeliğinizin başlatılması işlemlerinde ve ayrıca üye olarak katılmak istediğiniz/satın aldığınız etkinlik/eğitimler için yaptığınız rezervasyonların işlenmesi yollarıyla kısmen otomatik yollarla işlenecek ve Arya’nın yasal yükümlülükleri çerçevesinde gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik

Ad-soyad

İletişim

Telefon No, E-posta adresi, iletişim adresi

Müşteri İşlem

Tercih ettiğiniz Arya üyelik türü

İşlem Güvenliği

Kullanıcı şifresi, elektronik işlem log kayıtları, IP adresi

 

b. Üyelik İşlemleriniz Dahilinde Bize İletmeniz Zorunlu Olmayan Kişisel Verileriniz 

Arya üyeliğinizin hem siz, hem de diğer Arya üyeleri ile Arya etkinliklerinden fayda sağlayan diğer kişiler için verimliliğini artırmak amacıyla üyelik formunda ilgili alanları doldurarak bize ilettiğiniz, aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, bu konudaki açık rızanıza istinaden Arya tarafından işlenecek ve (eğer bunun için ayrıca izin vermiş iseniz; detaylı bilgi için c şıkkına bakınız) Arya etkinlikleri dahilinde diğer Arya üyelerine aktarılacaktır.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Görsel & İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Diğer

Çalıştığınız veya sahibi olduğunuz şirket adı ve sektörünüz ile pozisyonunuz, üyelik formunun “Kendinizi Tanıtın” kısmında verdiğiniz kendinize dair diğer kişisel bilgiler

 

c. Diğer Arya Üyeleri ile Paylaşılan Kişisel Verileriniz

Arya tarafından, üyeler arasındaki iletişimin teşvik edilmesi, networking çalışmalarının yürütülmesi ve tüm üyeler için Arya projelerinden azami faydanın sağlanabilmesi amaçlarıyla üyelik formunda bize ilettiğiniz, aşağıdaki kişisel verileriniz, üyelik başvurunuzla beraber bunun için ayrıca izin vermiş olmanız halinde bu konudaki açık rızanıza dayanılarak diğer Arya üyelerine açık elektronik ortamlarda paylaşılacak ve/veya diğer Arya üyeleri tarafından talep edildiğinde kendilerine doğrudan aktarılacaktır. Diğer Arya üyeleri ile aşağıda belirtilen kişisel verilerinizin paylaşılmasını istemiyorsanız lütfen bu konuyla ilgili olarak verilen kutucuğu boş bırakınız.

  

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik

Ad-soyad

İletişim

Telefon No, E-posta adresi

Müşteri İşlem

Arya üyelik türünüz

Görsel & İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Diğer

Çalıştığınız veya sahibi olduğunuz şirket adı ve sektörünüz ile pozisyonunuz

 

 2. TARAFINIZA TALEBİNİZE/MEVZUATA UYGUN OLARAK FATURA KESİLEBİLMESİ İÇİN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Üyelik formu ve/veya etkinlik kayıtları kapsamında bize tercihiniz doğrultusunda (üyelik başlattığınız yıla ilişkin olarak parasal sınırın altında kalan üyelik, etkinlik kayıt ve üyelik yenilemelerinizde geçerli olmak üzere) ilettiğiniz T.C. Kimlik Numarası verileriniz, bu konudaki açık rızanıza istinaden Arya’ya yapmış olduğunuz ödemelere ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu vesair mevzuat uyarınca kesilecek olan faturalarda T.C. Kimlik Numaranızın bulunmasını talep etmeniz halinde Arya tarafından finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecek ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır. Eğer faturada T.C. Kimlik Numaranızın bulunmasını istemiyorsanız bu alanı boş bırakınız.

Vergi Usul Kanunu vesair mevzuat uyarınca tarafınıza bireysel/işletmesel nitelikte kesilen faturalarda T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası bulunması yükümlülüğünün mevcut olduğu hallerde, T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki dayanağıyla, fatura kesim işlemlerinde ve vergi otoritelerine yapılan yasal beyanlar kapsamında Arya tarafından finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla kısmen otomatik yollarla işlenecek ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır.

 

3. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER - ÜYE OLARAK E-BÜLTEN KAYDINIZ DAHİLİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Bu konudaki açık rızanıza istinaden telefon numarası ve e-posta verileriniz tamamen otomatik yollarla işlenerek ve aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak tedarikçilere aktarılarak; iletişim, reklam/kampanya/promosyon ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Arya üyeliğiniz zarfında Arya’nın faaliyetleri, ürün/hizmetleri ve haberlerine ilişkin olarak hazırladığı içerikten ibaret olan e-bültenler tarafınıza üyelik sözleşmeniz dahilinde SMS ve/veya e-posta olarak otomatik olarak iletilecektir. Eğer Arya üyeliğinizin bir parçası olan bu e-bültenleri almak istemiyorsanız üyelik formunun alt kısmında her bir iletişim kanalı için ayrıca ileti almak istemediğinizi belirten kutucukları işaretleyiniz. Buna ilaveten, üyeliğinizi başlattıktan sonra da Arya’nın ticari elektronik ileti listesinden dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Listeden ayrılma talebinizin Arya tarafından işlenmesinden itibaren yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesine son verilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.  maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Arya’ya iletebilirsiniz.

Powered by Kajabi