ARYA YATIRIMA HAZIRLIK PROGRAMI KAYDINA DAİR AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ARYA EKOSİSTEM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (“Arya”) tarafından hazırlanmıştır.

Program kaydınız kapsamında verilerinizin işlenmesi

Program katılımcı kaydı esnasında Arya’ya doldurduğunuz form aracılığıyla doğrudan iletmiş olduğunuz isim, soy isim, iletişim bilgisi, eğitim geçmişi, girişiminize ilişkin bilgilerden oluşan kişisel verileriniz  ve forma girişiminize dair eklediğiniz belgeler varsa bunların içeriğinde ilettiğiniz kişisel verileriniz, 29 Mart 2022 – 28 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Yatırıma Hazırlık Programı’na katılımınızı teminen KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki dayanaklarıyla kısmen otomatik yollarla Arya tarafından organizasyon ve etkinlik yönetimi ve sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir. Bununla birlikte form kapsamında bizlere iletmiş olduğunuz üçüncü kişilere ait bilgilere ilişkin olarak ilgililerin tarafınızca bilgilendirilmesini gerektiğini ayrıca önemle vurgulamak isteriz.

Bu form aracılığıyla Arya’ya ilettiğiniz kişisel verileriniz ayrıca organizasyon sponsoru Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye (‘’İş Bankası’’) ve A.B.D. Ankara Büyükelçiliği Halkla İlişkiler Birimi’ne (“A.B.D. Büyükelçiliği”) KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki dayanağıyla sponsorluk faaliyetlerinin İş Bankası ve A.B.D. Büyükelçiliği tarafından yürütülebilmesi amacıyla aktarılacaktır.

Kayıt esnasında ayrıca izin vermiş olmanız halinde İş Bankası’na Arya tarafından iletilen ad-soyad, T.C. Kimlik No, temsil ettiğiniz girişime dair bilgiler ile iletişim bilgileriniz (iletişim izni verdiğiniz kanala göre telefon no ve/veya e-posta adresi) İş Bankası tarafından girişiminize özel ürün ve hizmetlerin tanıtımının gerçekleştirilmesi amaçlarıyla da kullanılacaktır.

Programın kayıt altına alınması ve sosyal medyada yayınlanması kapsamında verilerinizin işlenmesi

28 Nisan 2023 – 1 Haziran 2023 tarihleri arasındaki arasında gerçekleştireceğimiz programımız çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek ve program süresince video ve ses kayıtları tutulacaktır.   Program süresince kamera ve/veya mikrofonunuzu açmanız zorunlu değildir. Program çerçevesinde elde edilen video ve/veya ses kayıtları bütün veya kesit olarak, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla etkinlik sonrasında Arya’ya ve İş Bankası’na ait sosyal medya kanallarında ve Arya’nın ve İş Bankası’nın yönettiği websitelerinde yerel ve global kamuya açık olarak bu yöndeki açık rızanıza istinaden yayınlanacaktır. Bu materyal websitelerinde ya da sosyal medya kanallarında yayınlanmadan önce katılımcıların gizliliğini korumak amacıyla dinleyicilerin ad-soyad/katılımcı rumuzu gibi bilgileri (eğer bunlar ekranda görülebiliyorsa) materyal üzerinde görsel olarak buzlanmak suretiyle gizlenecektir.

Görsel ve işitsel veri kategorisindeki bu kişisel verilerinizin bu başlık altında ifade edildiği üzere Arya ve İş Bankası tarafından websitelerinde veya sosyal medya kanallarında kamuya açık biçimde yayınlanmasını istemiyorsanız, lütfen program süresince kamera ve mikrofonunuzu kapalı tutunuz; videokonferans uygulamasına herhangi bir profil resmi eklemeyiniz. Bu araçları kendi iradenizle etkinlik esnasında etkin hale getirmeniz, görsel ve işitsel veri kategorisindeki bu verilerinizin bu başlık altında anlatıldığı üzere işlenmesi için açık rıza vermeniz anlamına gelmektedir.

Program kapsamında işlenilen verilerinizin aktarımı

28 Nisan 2023 – 1 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Arya Yatırıma Hazırlık Programı’na katılımınız çerçevesinde bizlerle paylaşmış olduğunuz kurucu isim, soyisim, iletişim ve girişim bilgisinden oluşan bilgileriniz açık rızanıza dayalı olarak program sürecinde ve devamında işlenerek sizlerin farklı mentor ve yatırımcılarla tanışmanızı teminen işlenecek ve bu amaçlarla sınırlı olmak üzere sayılan üçüncü kişilerle paylaşılacaktır. Verilerinizin bu kapsamda işlenmesini istememeniz halinde açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

E-bülten üyeliği kapsamında verilerinizin işlenmesi

Bunun yanı sıra, Arya etkinlikleri hakkında bilgi ve elektronik bülten almak için ayrıca onay vermeniz durumunda, e-posta adresi bilgileriniz Arya e-bülteninin tarafınıza bu adres üzerinden ulaştırılması aracılığı ve iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bu yöndeki açık rızanıza dayanılarak tamamen otomatik yollarla işlenecektir. Arya e-bülten listesinden bülten içerisindeki ‘’unsubscribe’’ seçeneğini kullanarak ya da İleti Yönetim Sistemi aracılığıyla istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. E-bülten listesinden ayrılma talebinizi Arya’ya bildirmenizi müteakip burada belirtilen verilerinizin bu amaçlarla işlenmesine son verilecektir.

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Arya’ya ve/veya İş Bankası’na iletebilirsiniz.

 

Scroll to Top