İNTERNET ÇEREZ POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

Bu İnternet Sitesi Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni (“aydınlatma metni”) veri sorumlusu sıfatıyla ARYA EKOSİSTEM DANIŞMANLIK A.Ş. (“Arya”) ait ihttps://www.aryawomen.com/ internet sitesini (“internet sitesi”) ziyaretiniz sırasında internet sitesi üzerinden otomatik olarak işlenecek kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde ilgili kişi olarak sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. İşbu metinde sitemizdeki çerezlerin kullanımına ilişkin açıklamalar ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinize ilişkin bilgiler bulunmaktadır.

İnternet sitesindeki çerezler yoluyla Arya tarafından işlenen kişisel verileriniz, internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek amaçlarıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2. fıkrasının f bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde ilgili çerezin hizmetlerini sunan taraflarla paylaşılmaktadır; ancak kanunen gerekli olduğu hallerde yetkili kamu kurumlarıyla da paylaşılabilir. İşleme ve aktarıma ilişkin detaylı bilgilendirmeyi aşağıdaki aşağıda bulabilirsiniz.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, internet sitesini ziyaret ettiğiniz sırada tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Kullanılan Çerezler Nelerdir?

İnternet sitesi içerisinde (Cookiebot) çerezleri kullanılmaktadır.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Servis Sağlayıcı

Çerez İsmi

Çerez Amacı

Çerez Tipi

Çerez Süresi

aryawomen.com

wc_cart_hash_#

Alışveriş sepetinize eklediğiniz ürünleri hatırlamak ve alışveriş sepeti işlevinin düzgün çalışmasını sağlamak için birinci taraf oturum çerezi.

Persistent Cookie

En fazla 1 aylık

aryawomen.com

wc_fragments_#

Alışveriş sepetinize eklediğiniz ürünleri hatırlamak ve alışveriş sepeti işlevinin düzgün çalışmasını sağlamak için birinci taraf oturum çerezi.

Persistent Cookie

En fazla 1 aylık

aryawomen.com

elementor

Web sitesinin WordPress teması bağlamında kullanılır. Çerez, web sitesi sahibinin web sitesinin içeriğini gerçek zamanlı olarak uygulamasına veya değiştirmesine olanak tanır.

Persistent Cookie

En fazla 1 aylık

aryawomen.com

PHPSESSID

Sayfa istekleri arasında kullanıcı oturumu durumunu korur.

Session Cookie

Oturum süresi boyunca

youtube.com

CONSENT

Ziyaretçinin çerez başlığındaki pazarlama kategorisini kabul edip etmediğini tespit etmek için kullanılır. Bu çerez, web sitesinin GDPR uyumluluğu için gereklidir.

Persistent Cookie

En fazla 6002 gün

aryawomen.com

pmpro_visit

Kullanıcının web sitesinde herhangi bir abonelik yapıp yapmadığını, web sitesinin daha önce doldurulmuş olan abonelik formlarını kullanıcıya göstermediğini belirler.

Session Cookie

Oturum süresi boyunca

aryawomen.com

_ga

Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder.

Persistent Cookie

En fazla 2 yıl

aryawomen.com

_gid

Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder.

Persistent Cookie

En fazla 1 gün

aryawomen.com

_gat

Google Analytics tarafından istek oranını kısmak için kullanılır

Persistent Cookie

En fazla 2 yıl

aryawomen.com

_ga_#

Google Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaretin tarihlerine ilişkin verileri toplamak için kullanılır.

Persistent Cookie

En fazla 2 yıl

google-analytics.com

collect

Ziyaretçinin cihazı ve davranışı hakkında Google Analytics’e veri göndermek için kullanılır. Ziyaretçiyi cihazlar ve pazarlama kanalları üzerinden takip eder.

Session Cookie

Oturum süresi boyunca

aryawomen.com

ls_smartpush

Ziyaretçinin tercihlerine göre ilgili reklamları sunmak için birden fazla web sitesindeki ziyaretçileri izlemek için kullanılır.

Persistent Cookie

En fazla 2 aylık

doubleclick.net

IDE

Google DoubleClick tarafından, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedefli reklamlar sunmak amacıyla, reklamverenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır.

Persistent Cookie

En fazla 1 yıl

google.com

NID

Google DoubleClick tarafından, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedefli reklamlar sunmak amacıyla, reklamverenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır.

Persistent Cookie

En fazla 6 aylık

google.com

ads/ga-audiences

Google AdWords tarafından, ziyaretçinin web sitelerindeki çevrimiçi davranışına dayalı olarak müşteriye dönüşme olasılığı yüksek olan ziyaretçilerle yeniden etkileşim kurmak için kullanılır.

Session Cookie

Oturum süresi boyunca

youtube.com

yt.innertube::requests

Kullanıcının gördüğü YouTube videolarının istatistiklerini tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.

Persistent Cookie

En fazla 1 aylık

youtube.com

yt.innertube::nextId

Kullanıcının gördüğü YouTube videolarının istatistiklerini tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.

Persistent Cookie

En fazla 1 aylık

youtube.com

YSC

Kullanıcının gördüğü YouTube videolarının istatistiklerini tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.

Session Cookie

Oturum süresi boyunca

youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

Entegre YouTube videoları içeren sayfalarda kullanıcıların bant genişliğini tahmin etmeye çalışır.

Persistent Cookie

En fazla 1 gün

youtube.com

yt-remote-device-id

Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar

Persistent Cookie

En fazla 1 aylık

youtube.com

yt-remote-connected-devices

Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar

Persistent Cookie

En fazla 1 aylık

youtube.com

yt-remote-session-app

Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar

Session Cookie

Oturum süresi boyunca

youtube.com

yt-remote-cast-installed

Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar

Session Cookie

Oturum süresi boyunca

youtube.com

yt-remote-session-name

Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar

Session Cookie

Oturum süresi boyunca

youtube.com

yt-remote-cast-available

Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar

Session Cookie

Oturum süresi boyunca

youtube.com

yt-remote-fast-check-period

Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar

Session Cookie

Oturum süresi boyunca

     

 

 

 

 

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız Nelerdir?

 

Kişisel veri sahipleri Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamında aşağıda listeli haklara sahiptirler:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Listede yer alan hususlara ilişkin tüm taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Arya’ya iletebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni [10.07.2021] tarihinde güncellenmiş olup, beyanın Arya tarafından kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenecek, internet sitesi aracılığı ile ilgili kişilerin erişimine sunulacaktır.

 

Scroll to Top