İNTERNET ÇEREZ POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

Bu İnternet Sitesi Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni (“aydınlatma metni”) veri sorumlusu sıfatıyla ARYA EKOSİSTEM DANIŞMANLIK A.Ş. (Arya”) ait ihttps://www.aryawomen.com/ internet sitesini (“internet sitesi”) ziyaretiniz sırasında internet sitesi üzerinden otomatik olarak işlenecek kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde ilgili kişi olarak sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. İşbu metinde sitemizdeki çerezlerin kullanımına ilişkin açıklamalar ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinize ilişkin bilgiler bulunmaktadır.

İnternet sitesindeki çerezler yoluyla Arya tarafından işlenen kişisel verileriniz, internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek amaçlarıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2. fıkrasının f bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde ilgili çerezin hizmetlerini sunan taraflarla paylaşılmaktadır; ancak kanunen gerekli olduğu hallerde yetkili kamu kurumlarıyla da paylaşılabilir. İşleme ve aktarıma ilişkin detaylı bilgilendirmeyi aşağıdaki aşağıda bulabilirsiniz.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, internet sitesini ziyaret ettiğiniz sırada tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Kullanılan Çerezler Nelerdir?

İnternet sitesi içerisinde (Cookiebot) çerezleri kullanılmaktadır.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Servis SağlayıcıÇerez İsmiÇerez AmacıÇerez TipiÇerez Süresi
aryawomen.comCookieConsentGeçerli etki alanı için kullanıcının tanımlama bilgisi onay durumunu saklarPersistent CookieEn fazla 1 Yıl
aryawomen.comwc_cart_hash_#Alışveriş sepetinize eklediğiniz ürünleri hatırlamak ve alışveriş sepeti işlevinin düzgün çalışmasını sağlamak için birinci taraf oturum çerezi.Persistent CookieEn fazla 1 aylık
aryawomen.comwc_fragments_#Alışveriş sepetinize eklediğiniz ürünleri hatırlamak ve alışveriş sepeti işlevinin düzgün çalışmasını sağlamak için birinci taraf oturum çerezi.Persistent CookieEn fazla 1 aylık
aryawomen.comelementorWeb sitesinin WordPress teması bağlamında kullanılır. Çerez, web sitesi sahibinin web sitesinin içeriğini gerçek zamanlı olarak uygulamasına veya değiştirmesine olanak tanır.Persistent CookieEn fazla 1 aylık
aryawomen.com
Sayfa istekleri arasında kullanıcı oturumu durumunu korur.Session CookieOturum süresi boyunca
aryawomen.com
Kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır.Session CookieOturum süresi boyunca
doubleclick.net
Kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır.Persistent CookieEn fazla 1 gün
youtube.com
Ziyaretçinin çerez başlığındaki pazarlama kategorisini kabul edip etmediğini tespit etmek için kullanılır. Bu çerez, web sitesinin GDPR uyumluluğu için gereklidir.Persistent CookieEn fazla 6002 gün
aryawomen.com
Kullanıcının web sitesinde herhangi bir abonelik yapıp yapmadığını, web sitesinin daha önce doldurulmuş olan abonelik formlarını kullanıcıya göstermediğini belirler.Session CookieOturum süresi boyunca
aryawomen.com
Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder.Persistent CookieEn fazla 2 yıl
aryawomen.com
Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder.Persistent CookieEn fazla 1 gün
aryawomen.com
Google Analytics tarafından istek oranını kısmak için kullanılırPersistent CookieEn fazla 2 yıl
aryawomen.com_ga_#Google Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaretin tarihlerine ilişkin verileri toplamak için kullanılır.Persistent CookieEn fazla 2 yıl
google-analytics.com
Ziyaretçinin cihazı ve davranışı hakkında Google Analytics’e veri göndermek için kullanılır. Ziyaretçiyi cihazlar ve pazarlama kanalları üzerinden takip eder.Session CookieOturum süresi boyunca
aryawomen.com
Ziyaretçinin tercihlerine göre ilgili reklamları sunmak için birden fazla web sitesindeki ziyaretçileri izlemek için kullanılır.Persistent CookieEn fazla 2 aylık
doubleclick.netIDEGoogle DoubleClick tarafından, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedefli reklamlar sunmak amacıyla, reklamverenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır.Persistent CookieEn fazla 1 yıl
google.comNIDGoogle DoubleClick tarafından, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedefli reklamlar sunmak amacıyla, reklamverenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır.Persistent CookieEn fazla 6 aylık
google.com
Google AdWords tarafından, ziyaretçinin web sitelerindeki çevrimiçi davranışına dayalı olarak müşteriye dönüşme olasılığı yüksek olan ziyaretçilerle yeniden etkileşim kurmak için kullanılır.Session CookieOturum süresi boyunca
youtube.com
Kullanıcının gördüğü YouTube videolarının istatistiklerini tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.Persistent CookieEn fazla 1 aylık
youtube.com
Kullanıcının gördüğü YouTube videolarının istatistiklerini tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.Persistent CookieEn fazla 1 aylık
youtube.com
Kullanıcının gördüğü YouTube videolarının istatistiklerini tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.Session CookieOturum süresi boyunca
youtube.com
Entegre YouTube videoları içeren sayfalarda kullanıcıların bant genişliğini tahmin etmeye çalışır.Persistent CookieEn fazla 1 gün
youtube.com
Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklarPersistent CookieEn fazla 1 aylık
youtube.com
Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklarPersistent CookieEn fazla 1 aylık
youtube.com
Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklarSession CookieOturum süresi boyunca
youtube.com
Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklarSession CookieOturum süresi boyunca
youtube.com
Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklarSession CookieOturum süresi boyunca
youtube.com
Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklarSession CookieOturum süresi boyunca
youtube.com
Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklarSession CookieOturum süresi boyunca

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız Nelerdir?

 

Kişisel veri sahipleri Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamında aşağıda listeli haklara sahiptirler:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Listede yer alan hususlara ilişkin tüm taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Arya’ya iletebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni [10.07.2021] tarihinde güncellenmiş olup, beyanın Arya tarafından kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenecek, internet sitesi aracılığı ile ilgili kişilerin erişimine sunulacaktır.