Dijital Dönüşüm ve Kadın İstihdamı Üzerindeki Etkisi

 

İçinde bulunduğumuz dijital çağ, toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli bir dönüm noktası. Uzun yıllardır Teknoloji Dünyasında olan bir kadın olarak hem çalıştığım kurumla beraber hemde çeşitli STKlarla birlikte yaptığımız kurumların ve bireylerin dijital dönüşüm projelerine hayat veriyoruz.

Bu süreçte teknolojiyi, dijital platformları iyi kullanmanın, hem kurumları hem de bireyleri daha da güçlendirdiğine, özgürleştirdiğine ve geleceğe hazır hale getirdiğine tanık oldum. Kadınların dijital okur-yazarlığının artmasının iş hayatına pozitif katıkıları olurken diğer taraftan yine kadınlarımız için ek isdihtam olanakları da sağlamaktadır.

Dijital dönüşüm aslında farklı bakabilmeyi ve inovasyonu getiren bir süreç, Dolayısıyla kadınların doğasından gelen empati kurabilme, çoklu iş yapabilme ve tasarım odaklı düşünme gibi konular kadınlarımızın bu süreçte daha aktif rol alacağını ve bunun kadınlarımızın iş hayatındaki sayılarını yakın gelecekte olmasını istediğimiz düzeye getireceğini ve sosyal hayata katılımlarında da güçlü motivasyon oluşturacağına inanıyorum. Bu anlamda kadınlarımızın hayatında teknoloji alanında çalışan, teknolojiyi etkin kullanıp başaran daha fazla rol model olması çok önemli.

Yine Dijital Dönüşümle, bazı iş kollarında uzaktan çalışma, esnek çalışma saatleri, mobil platformların daha çok kullanımı gibi imkanlar da oluştu ve bunlar artarak devam edecek. Bu gelişmeler ve değişikliklerde doğal olarak daha esnek çalışma koşullarının ortaya çıkmasını, dolayısıyla kadınlar açısından daha fazla seçeneğin oluşmasını sağlayacaktır.

Şu an İçinde olduğumuz pandemi döneminde bir çok kurum dijital dönüşüm projelerini daha da hızlandırdı ve yapılan araştırmalar diyor ki 2030 yılına gelindiğinde var olacak işlerin yüzde 85’i henüz keşfedilmedi. Yani Gelecekte işi yaparken öğrenmek çok daha fazla yaygınlaşacak, İnsanlar okullarda nasıl öğrenmeleri gerektiğini öğrenecekler. Böyle bir yakın gelecekte bizlerin doğuştan gelen adaptasyon, çoklu iş yapabilme, detaylı analiz gibi özelleri kadınları daha avantajlı kılabilir.

Kadınlarımızın çalışma hayatında ve yönetim kademelerinde sayılarını artırabilmesi için, geleceğin artık her zamankinden daha fazla Teknoloji odaklı olduğunu düşünerek kendilerini geliştirmeleri, hedeflerinin ve hayallerinin peşinden gitmeleri, engellere değil fırsatlara ve yeteneklerine yoğunlaşmaları önemlidir. Dell Technologies CEO muz Michael Dell’in dediği gibi “Bu Yarışın bir Bitiş Çizgisi Yok” yani Teknoloji dünyası sürekli öğrenen, gelişen ve geliştiren bir kaldıraç olmaya devam edecektir. Kadınlarımızın da dijitalleşen bu dünyada sayılarının her geçen gün artarak çoğalmasını diliyorum.


Nevcihan Matur
Arya Kadın Yatırım Platformu Challenge Club üyesi Nevcihan Matur, Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde Yüksek Lisans derecesini almıştır. İş yaşamına Alcatel Teletas AR GE departmanında Sistem Mühendisi olarak başlamış, farklı ülke projelerinde çalışmıştır. Sonrasında Xerox, IBM ve HP de IT teknolojileri konusunda satış öncesi, satış ve yönetici pozisyonlarında görev almıştır. Son 5 yıldır Dell Technologies‘de Sunucu ve Ağ ürünleri Ülke Direktörlüğü yapmaktadır. “Kadınların İş Dünyasına Katılımı” ve “Daha Sürdürülebilir Gelecek” konularında kurum içi ve dışı sivil toplum kuruluşlarında görev almakta ve sosyal sorumluluk projelerinde çalışmaktadır.

Üyemizin Linkedin hesabına buradan ulaşabilirsiniz:

*Bu makale ilk olarak Dünya Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

Scroll to Top