E-Bülten Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ARYA EKOSİSTEM DANIŞMANLIK A.Ş. (“Arya”) tarafından hazırlanmıştır.

https://www.aryawomen.com/ adresindeki web sitesinde bulunan  “Bültenimize Abone Ol, Bizi Takip Et” formunu doldurmanız halinde isim, soyisim ve e-posta adresi bilgileriniz reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Arya tarafından bu konudaki açık rızanıza dayanılarak tamamen otomatik yollarla işlenecek ve bu amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak tedarikçilere aktarılacaktır.

Arya’nın ticari elektronik ileti listesinden istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Listeden ayrılma talebinizin Arya tarafından işlenmesinden itibaren yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesine son verilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak, Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Arya’ya iletebilirsiniz.

Scroll to Top