Birlikte Daha İyi Bir Gelecek: Fark Labs

Ana sponsorlarımızdan Fark Holding’in inovasyon merkezi Fark Labs Direktörü İlknur İlkyaz Gül, Arya Kadın Yatırım Platformu ve Fark Holding’ten yatırım alan Optiyol yatırımını ve Fark Labs’i anlattı.

 

Dönüşüm ve inovasyon merkezi Fark Labs’i, girişimcilik ekosisteminde nasıl bir yapı olarak konumlandırıyorsunuz?

Fark Labs, kendilerini dönüştürmek ve geleceğin daha iyi bir versiyonunu tasarlamak isteyen kurumsal firmalar ile girişimcilerin bir araya geldiği bir dönüşüm merkezi. Fark Labs olarak geleceğin daha iyi bir versiyonunu tasarlamak, dönüşüme öncülük etmek hedefiyle yola çıktık. Fark Labs’i, aynı zamanda bir birliktelik zekası oluşumu şeklinde tanımlayabilirim. Kendi organizasyonumuzdan çıkan fikirlere, partnerlik yaptığımız birçok kurum haricinde, kendi kariyerleri içinde çıkmaza girmiş veya dönüştürme ihtiyacında olan; fikri, cesareti, iş planı, azmi ve bilgisi olan kişilere de yer açtığımız açık bir inovasyon ortamı. Girişim ekosistemi ile olan kuvvetli bağımızın yanı sıra; kendi şirketlerimiz içerisinden gelen kurum içi girişimcilere de ev sahipliği yaparak, her geçen gün birliktelik zekası ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Birlikteliğe ve yeniliklere değer veren, teknolojiyi, inovasyonu ve girişimciliği odak noktası haline getiren Fark Labs’te dönüşüme öncülük ediyor, birliktelik zekasıyla birbirlerinden beslenen projelerin büyümesine destek oluyoruz.

Girişimlere yatırım yapma kararı alırken, nasıl bir değerlendirme sürecinden geçiriyorsunuz?

Yatırım sürecini iki yapı için ayrı değerlendirmek gerekiyor: Arya Kadın Yatırım Platformu ile faaliyet gösterdikleri alanlardan bağımsız erken aşama olan, daha çok çekirdek ya da ikinci aşama yatırım arayan girişimleri desteklemeye çalışıyoruz. Girişimlere yatırım yapabilmek için her ayın son salı günü yatırımcı günü etkinliği düzenliyoruz. Yatırımcı gününe seçilecek girişimleri belirlemek için onlarca girişimi gözden geçiriyor ya da platforma başvuran girişimlerle görüşüyoruz. Bu sürecin sonucunda da üç veya dört girişimi Arya üyelerinin karşısına çıkarıyoruz. Açıkçası, girişimleri seçerken, kadın kurucu / kurucu ortak olması ön şartını dikkate alıyoruz. Diğer kriterimiz ise girişimlerin teknoloji odaklı veya ölçeklenebilir inovatif iş modeline sahip olması. Yatırım günü sonrasında, girişimleri incelediğimiz deepdive toplantılar ile her girişimi derinlemesine değerlendiren Arya yatırım Komitesi üyeleri, bireysel olarak yatırım kararlarını veriyor. Fark Labs tarafında ise Fark Holding’in kurumsal risk sermaye şirketi olan F+ Ventures aracılığı ile daha çok Yaratıyoruz Fark better.future.together. ‘‘mobilite’’, ‘‘yaşam bilimleri’’, ‘’sürdürülebilir yaşam tarzı’’ ve ‘’merak kabini’’ adını verdiğimiz dikeyimizle blockchain, yapay zeka, uzay teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren girişimlerle ilgileniyoruz. Buradaki en büyük avantajımız; Fark Labs bünyesindeki çok farklı uzmanlık alanlarında deneyimli kişilerin bir arada olması. Böylece, girişimleri hem teknik olarak hem de finansal açıdan, doğrudan sahadan edindiğimiz bilgi ve tecrübe ile hızlıca değerlendiriyor; yatırım kararı aldığımızda da aynı tecrübeyi, girişimin büyümesine aktarabiliyoruz. Fark Labs’te bir diğer avantajlı olduğumuz konu ise dönüşümü birlikte başarma motivasyonu ile çok farklı kurumlarla iş birliği içerisinde oluşumuz. Bu sayede yatırım için değerlendirdiğimiz girişimleri, adeta 360 derece her yönüyle değerlendirebilme ve destek olma yeteneğine sahibiz. Girişimlere yatırım yapma sürecinde en çok önemsediğimiz konuların başında, ekibin yetkinliği, ilgili fikrin ve çözümün sadece ulusal çapta değil global ölçekte de rekabet edebilir düzeyde olması ve girişimcilerin de bu vizyonu benimsemiş olmaları geliyor.

Hangi alanlardaki girişimlere odaklanıyorsunuz?

Geleceğin daha iyi bir versiyonunu tasarlamaya, dönüşüme öncülük etmeye aracı olacak her sektörden girişim ile ilgileniyoruz. Fark Labs olarak başlıca; mobilite, yaşam bilimleri, sürdürülebilir yaşam tarzı dikeylerini destekleyen girişimlerle yola çıktık. Fark Labs’teki mobilite dikeyi, Ar-Ge merkezi ve kurumsal risk sermayesi F+ Ventures ile yarının akıllı ulaşım teknolojilerine hazırlanmayı hedefliyoruz. Sağlık alanındaki yeni ihtiyaçları karşılamak ve inovatif çözümler üretmek için hayata geçirdiğimiz “yaşam bilimleri” dikeyimiz var. Dönüşümün sadece iş alanında değil, yaşam tarzında da gerçekleştiği bilinciyle “sürdürülebilir yaşam tarzı” dikeyi ve ayrıca blockchain, yapay zeka, uzay ekonomisi gibi geleceği dönüştürebilecek teknolojileri kapsayan, “merak kabini” ile tüm dünyayı etkileyen değişimlerle yeni odak alanları belirliyoruz.

Fark Holding ve Arya Kadın Yatırım Platformu olarak, Optiyol girişimine yaptığınız yatırımın arkasındaki motivasyon nedir?

Fark Holding olarak son yıllarda büyük bir dönüşümün içindeyiz. Bu dönüşümün aracı olarak ortaya çıkan Fark Labs, girişimcilere doğrudan temas edebildiğimiz, daha iyi bir geleceği birlikte oluşturabiliriz vizyonu ile hareket ettiğimiz inovasyon merkezimiz. Fark Labs’te; “yaşam bilimleri”, “sürdürülebilir yaşam tarzı” ve en büyük odağımız olan Fark Holding’in yıllardan beri otomotiv sektöründe sahip olduğu üretim tecrübesini aktardığı “mobilite” dikeyindeki girişimleri, hızlandırma programlarımızla ölçeklendirmeyi hedefliyoruz. Mobilite dikeyinde ulaşım araçlarının yanı sıra; Fark Holding’in temas etmek istediği konular akıllı ulaşım, akıllı kentler, kentsel mobilite gibi girişim alanları. Optiyol bu kapsamda, yarının akıllı ulaşım teknolojilerine hazırlık amacıyla ilgi ile değerlendirdiğimiz başarılı bir rota optimizasyonu girişimi. Arya ise 2013 yılından beri Fark Holding’in dönüşümüne, “Kadın liderliğinde dünyayı dönüştür” vizyonu ile katkı sağlıyor. Özellikle sürdürülebilirlik alanındaki girişimleri destekleyen ve son dönemde teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapan Arya, kadın ile erkeğin eşit şartlarda olduğu bir ortamda dünyanın daha iyi bir yer olacağı düşüncesi ile kadın girişimcileri ve kadın & erkek ortaklı girişimleri destekliyor. Optiyol’un kadın ve erkek iki kurucu ortak tarafından kurulmuş bir girişim olması ve çözüm ürettiği problem neticesinde, kaynakların daha etkin kullanımına destek olması sebebiyle Arya yatırımcılarının büyük ilgisini çekerek, Arya’nın son dönemde kapattığı 6. teknoloji yatırımı oldu. Hem Fark Labs hem de Arya özelinde ortak motivasyonumuz; bugünün değil geleceğin çözümlerini üreten girişimlere yatırım yapma isteğimiz.

Optiyol Kurucu Ortakları Dr. Ozan Gözbaşı & Dr. Tuba Gözbaşı 

Optiyol girişimi ile ilgili gelecekteki beklentiniz nedir?

Optiyol çok önemli bir probleme çözüm üreten, bu çözümü de kurucularının akademik olarak uzun yıllardır edindikleri bilgi birikimini ürün haline getirmeleriyle ortaya çıkan, başarılı bir teknoloji girişimi. Neden önemli bir çözüm diyoruz? Çünkü özellikle son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte e-ticaret sektörünün büyümesi, lojistik ve dağıtım gibi alanların önemini oldukça artırdı. İşletmeler rekabet edebilirliklerini artırmak adına, bu alanlardaki maliyetlerini düşürmek zorunda. Optiyol, sadece maliyet avantajı değil, özellikle son tüketiciye yönelik faaliyet gösteren işletmelere, müşterilerine daha kaliteli ve standart hizmet sunma imkanı verdiğinden, müşteri memnuniyeti seviyesini de yükseltmeye yönelik önemli bir fayda sağlıyor. Optiyol; hızlı tüketim ürünlerinden perakendeye, e-ticaretten taşımacılığa, lojistik operasyonları yürüten pek çok sektöre SaaS rotalama çözümü sağlamakta; işletmelerin tedarik zinciri ihtiyaçlarına yönelik özel tasarlanmış algoritmaları ile müşterileri için hem mikro dağıtım hem de makro dağıtım operasyonlarını dijitalleştirmektedir. Optiyol’un pek çok müşteri grubuna hitap edebilen bu yapısı sayesinde ulusal anlamda, rota optimizasyonu konusunda pazar lideri olmasını, global ölçekte ise başta ABD olmak üzere, Avrupa ve Orta Doğu pazarında önemli bir yere sahip olmasını bekliyoruz. Buradaki en büyük avantajımız, ekibin ve ürünün kalitesi ile birlikte, bizimle beraber yatırım aşamasına dahil olan partnerlerimizin, hem ürüne olacak katkıları hem de satış aşamasında kuracakları iş birlikleri sayesinde global ölçekte rota optimizasyonu konusunda sözü geçen bir konuma erişmesini hızlandıracak olmaları.

Fark Labs olarak önümüzdeki dönem için kaç girişime daha yatırım yapmayı hedefliyorsunuz, yıl sonuna kadar olan yatırım bütçeniz ne kadar?

Fark Labs bünyesinde bulunan kurumsal girişim sermaye şirketimiz F+ Ventures üzerinden bu soruya yanıt verecek olursam; 2016’dan bu yana, dünya genelinde mobilite sektöründe faaliyet gösteren 600 girişimi inceledik. Esnek bir yapıya sahip olan kurumsal girişim sermayesi olarak, belirli bir süre içerisinde sermayemizi girişimlere aktarmak durumunda olmadığımız için, girişimleri ince eleyip sık dokuma fırsatımız oldu. Aralarından istisnai ölçüde bir değer barındırdığına inandığımız şirketlere yatırım gerçekleştirdik ve bu yaklaşımımızı sürdürme niyetindeyiz. Yıl sonuna kadar yapacağımız yatırım tutarını net olarak söylememiz doğru olmaz, ancak önceki deneyimlerimizi ve radarımızdaki mevcut yatırım potansiyellerini dikkate aldığımızda toplam yatırım tutarının 5 milyon USD seviyesine ulaşabileceğini belirtebiliriz.

Fark Labs her geçen gün kurumlarla yeni iş birlikleri yapıyor, önümüzdeki süreçte hedefinizde kimler var?

Fark Labs olarak birliktelik zekasının gücüne inanıyoruz. İş birliği yaptığımız kurumların, seçilen girişimlerle birlikte ürün geliştirmelerini, yeni alanlarda bilgi birikimi elde ederek, potansiyellerini keşfetmelerini amaçlıyoruz. Bu kurumların sahip oldukları sektörel deneyimler ile de girişimlerle pilot çalışmalar yaparak; girişimlere maksimum fayda sağlamak ve girişimlerin hızla büyümelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda, ülkemizin önemli teknoloji üslerinden biri olan Bilişim Vadisi’ne “Mobilite Girişimleri Hızlandırma Programı” kapsamında; dönüşüm merkezi Fark Labs olarak, eğitim içerik tasarımı, online eğitim programı ve mentorluk görüşmeleri sağladık. Coşkunöz Holding ile olan iş birliğimiz kapsamında; mobilite / mikromobilite, medikal teknolojiler, medikal turizm, eğitim teknolojileri, tarım ve gıda teknolojileri alanında proje geliştiren girişimcilere; eğitim, mentorluk, danışmanlık ve her iki kurumun geniş network ağına erişmelerine olanak sağlayarak, erken aşamada yatırım almalarını hedefliyoruz. Farplas’ın 50 yıllık sanayi ve yatırımcı bakış açısı ile Coşkunöz’ün 70 yıllık sanayi deneyimini harmanlayarak, girişimcilik ekosistemine farklı bir bakış kazandıracağız. Coşkunöz, Fark Labs’in “Better Future Path” girişim geliştirme ve hızlandırma programının “Program Destekçisi” ve TÜBİTAK ‘‘Think BİGG’’ programının “Partner Kurum”u olarak; Fark Labs ile birlikte erken aşamadan büyümeye kadar tüm girişimleri birlikte değerlendirecek, yatırım yapacak ve büyütecek. ‘’Fark Labs, girişimcilerin, yatırımcıların ve partnerlerin yer aldığı birliktelik zekası ağını hem lokal hem de global çapta her geçen gün genişleterek; dönüşüm yolculuğunu sürdürüyor. Bizimle birlikte bu dönüşüme ortak olmak isteyen tüm kuruluşlarla iş birliği yapmaya hazırız.’’

Scroll to Top