İLETİŞİM FORMU ÜZERİNDEN İLETTİĞİNİZ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ARYA EKOSİSTEM DANIŞMANLIK A.Ş. (“Arya”) tarafından hazırlanmıştır.

www.aryawomen.com adresindeki websitesi üzerindeki İletişim başlığı altında bulunan formu doldurmak suretiyle bize ilettiğiniz kimlik (ad-soyad) ile iletişim (e-posta adresi) kategorilerindeki kişisel verileriniz iletişim, reklam/kampanya/promosyon ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, bu konudaki açık rızanıza dayanılarak Arya tarafından otomatik yollarla işlenecektir.

E-BÜLTEN KAYDI YAPMANIZ HALİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

İletişim formu üzerinden tarafımıza ilettiğiniz e-posta adresi veriniz, eğer Arya’dan ticari elektronik ileti almak istediğinizi de ayrıca belirtmiş iseniz, tarafınıza e-bülten gönderilmesi yoluyla Arya tarafından bu konudaki açık rızanıza istinaden işlenecek ve bu amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak tedarikçilere aktarılacaktır.

Arya’nın ticari elektronik ileti listesinden istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Listeden ayrılma talebinizin Arya tarafından işlenmesinden itibaren yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesine son verilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.  maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Arya’ya iletebilirsiniz.

Scroll to Top