İş hayatında geleceğin becerilerine nasıl uyum sağlayabiliriz?

Günümüz iş dünyasında geçmişe kıyasla  oldukça  hızlı bir değişim yaşandığını gözlemleyebiliriz. Bundan 10 yıl öncesine baktığımızda, iş dünyasındaki becerilerin şu an aranan becerilerden daha farklı ve daha genel beceriler olduğunu görebiliriz. Fakat günümüz koşullarının gelişmesi ve yapay zekanın ilerlemesiyle birlikte insan gücüne duyulan ihtiyaç azaldı, birden çok özelliğe ve beceriye sahip çalışanlar daha fazla tercih edilir hale geldi.

 

Tüm bu gelişim ve değişimler, çalışanların iş yükünü azaltırken bir yandan da kişisel gelişimlerine oldukça katkı sağlar hale geldi. World Economic Forum’un iş dünyasındaki çalışanlara önerdiği bazı beceriler var ve bu becerileri “Geleceğiniz için Beceriler” başlığı altında toplanıyor. Öneriler arasında eleştirel düşünme ve problem çözme en popüler olan iki kavram. Bu becerilerin çalışanlar üzerinde aktif öğrenme, dayanıklılık, stresle mücadele ve esneklik kazanmaları için  öncü beceriler olduğunu söyleyebiliriz.

 

Değişen dünya düzeninde bilgiye sahip olmak kadar onu yorumlamak ve analiz etmek de büyük olasılıkla eleştirel düşünmeyi gerektirecektir. Güçlü eleştirel düşünme becerisi, daha iyi argümanlar oluşturmamıza yardımcı olacaktır. Eleştirel düşünme, aldığımız kararları geliştirmemiz ve olayları daha iyi analiz etmemizi sağlar. World Economik Forum’un çalışmalarında eleştirel düşünme becerisi 4. Endüstriyel Devrim için belirlenen becerilerin ikinci sırasında yer almaktadır. 

 

Peki, çalışanlar iş stresi ile mücadele ederken aktif öğrenmeyle nasıl başa çıkacaklar?

 

Çalışanlardan birer makina olmalarını değil, araştırmaya ve kendini geliştirmeye çalışan bireyler olmalarını isteyen şirketlerin sayılarının zamanla artacağını söyleyebiliriz. Çalışan-işveren ilişkilerinde günümüzde aranan en temel kriter uzun vadeli ilişki kurabilmek olarak tanımlandı. İşverenler de çalışanlarını geliştirerek ve onlarla bağ kurarak bu ilişkiyi geliştirmeye  başladı. Sık sık verilen kişisel gelişim eğitimleriyle çalışanların, iş yerlerinde uzun vadeli olması bekleniyor.

 

Geleceğin becerilerine uyum sağlamak, değişen ve gelişen hayat koşullarının doğal bir sonucudur. Bireyler olarak öğrenmeyi ve kendimizi geliştirmeyi bilmeliyiz. Hedeflediğimiz ve başardığımız her beceri, birer bilgi kutusudur. Bu kutuyu zamanı geldiğinde açıp, karıştırmayı aklınızdan çıkarmayın…

 

Gizem Dönmez – Arya Genç Üyesi

 

 

Scroll to Top