Arya Girişimcilerinden Satın Al, Kadın Girişimciliği Destekle

Arya olarak, cinsiyet eşitliği ve kadının iş hayatındaki yerinin güçlenmesi, seslerinin daha iyi dinlenmesi üzerine senelerdir birçok çalışma yürütüyoruz. UNPD sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden, “toplumsal cinsiyet eşitsizliği”, “insana yakışır iş ve ekonomik büyüme” ve “eşitsizliklerin kaldırılması” hedeflerini benimseyerek, kadın liderliğiyle dünyayı dönüştürme vizyonuyla hareket ediyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda da kadın girişimcileri, doğru networking ve sermaye kaynaklarına ulaşması için destekliyoruz.

Siz de alacağınız ürün ve hizmetleri kadın kurucusu olan girişimcilerimizden alarak Arya etkisini çoğaltabilir, dünyanın dönüşümüne katkıda bulunabilirsiniz.