• 1.Bölüm Girişimcilik
 • 2.Bölüm Vizyon
 • 3.Bölüm Başarısızlık Nedenleri
 • 4.Bölüm Kaynak Yönetimi
 • 5.Bölüm Müşteri

Modüller
M1: Girişimciye Yatırım: Fikir ve Uygulama
M2: Girişimci Ruhu
M3: Kurucu Olarak İlham Ver
M4: Girişimcinin Serüveni
M5: Girişimci mi değil mi?

Modüller
M6: Amaç
M7: Ürün
M8: Teknoloji Bileşeni
M9: İhtiyaç ve Pazara Yönelik Girişimcilik
M10: Hikayeni Anlatmak

Modüller
M11: Kokpit
M12: Sahiplenmek, Sorumluluk ve Yönetim
M13: Strateji - Fikirden Pazara
M14: Takım ve Kapasite
M15: Girişimcinin Kimliği

Modüller
M16: Planlama ve Hesap Verebilirlik
M17: Sıfırdan Yaratmak
M18: Paydaşlar
M19: Varlıklar
M20: Veri ve İçgörü

Modüller
M21: Pazarlama
M22: Performans Pazarlama
M23: B2B
M24: Kurumsal Perspektif
M25: Startup-Kurum İşbirliği

 • 1.Bölüm Girişimcilik
 • 2.Bölüm Vizyon
 • 3.Bölüm Başarısızlık Nedenleri
 • 4.Bölüm Kaynak Yönetimi
 • 5.Bölüm Müşteri

Modüller
M1: Girişimciye Yatırım: Fikir ve Uygulama
M2: Girişimci Ruhu
M3: Kurucu Olarak İlham Ver
M4: Girişimcinin Serüveni
M5: Girişimci mi değil mi?

Modüller
M6: Amaç
M7: Ürün
M8: Teknoloji Bileşeni
M9: İhtiyaç ve Pazara Yönelik Girişimcilik
M10: Hikayeni Anlatmak

Modüller
M11: Kokpit
M12: Sahiplenmek, Sorumluluk ve Yönetim
M13: Strateji - Fikirden Pazara
M14: Takım ve Kapasite
M15: Girişimcinin Kimliği

Modüller
M16: Planlama ve Hesap Verebilirlik
M17: Sıfırdan Yaratmak
M18: Paydaşlar
M19: Varlıklar
M20: Veri ve İçgörü

Modüller
M21: Pazarlama
M22: Performans Pazarlama
M23: B2B
M24: Kurumsal Perspektif
M25: Startup-Kurum İşbirliği

 • 1.Bölüm Girişimcilik
 • 2.Bölüm Vizyon
 • 3.Bölüm Başarısızlık Nedenleri
 • 4.Bölüm Kaynak Yönetimi
 • 5.Bölüm Müşteri

Modüller
M1: Girişimciye Yatırım: Fikir ve Uygulama
M2: Girişimci Ruhu
M3: Kurucu Olarak İlham Ver
M4: Girişimcinin Serüveni
M5: Girişimci mi değil mi?

Modüller
M6: Amaç
M7: Ürün
M8: Teknoloji Bileşeni
M9: İhtiyaç ve Pazara Yönelik Girişimcilik
M10: Hikayeni Anlatmak

Modüller
M11: Kokpit
M12: Sahiplenmek, Sorumluluk ve Yönetim
M13: Strateji - Fikirden Pazara
M14: Takım ve Kapasite
M15: Girişimcinin Kimliği

Modüller
M16: Planlama ve Hesap Verebilirlik
M17: Sıfırdan Yaratmak
M18: Paydaşlar
M19: Varlıklar
M20: Veri ve İçgörü

Modüller
M21: Pazarlama
M22: Performans Pazarlama
M23: B2B
M24: Kurumsal Perspektif
M25: Startup-Kurum İşbirliği