ARYA WOMEN KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ VE SPONSORLUK TALEBİNİZ DAHİLİNDE İŞLENECEK OLAN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ARYA EKOSİSTEM DANIŞMANLIK A.Ş.  (“Arya”) tarafından Arya üyeliğinizle bağlantılı olarak işlenecek olan kişisel verilerinize ilişkin sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

  1. ARYA WOMEN KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ VE SPONSORLUK TALEBİNİZ DAHİLİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

www.aryawomen.com adresindeki websitesi üzerinden Arya ile kurumsal işbirliği ve sponsorluk başlatmak için sunulmuş bulunan formu doldurmak suretiyle bize ilettiğiniz ad-soyad, e-posta adresi, cep telefon numarası ve çalıştığınız sektör bilgisi verileriniz ve belirtmeniz halinde çalıştığınız şirket ve unvan bilgisi verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki dayanağına istinaden Arya tarafından hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve sözleşme süreçleri ile finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kısmen otomatik yollarla işlenecek ve Arya’nın yasal yükümlülükleri çerçevesinde gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır.

  1. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER – ÜYE OLARAK E-BÜLTEN KAYDINIZ DAHİLİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

Bu konudaki açık rızanıza istinaden e-posta verileriniz tamamen otomatik yollarla işlenerek ve aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak tedarikçilere aktarılarak; iletişim, reklam/kampanya/promosyon ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Arya üyeliğiniz zarfında Arya’nın faaliyetleri, ürün/hizmetleri ve haberlerine ilişkin olarak hazırladığı içerikten ibaret olan e-bültenler tarafınıza üyelik sözleşmeniz dahilinde e-posta olarak otomatik olarak iletilecektir.

 

Üyeliğinizi başlattıktan sonra da Arya’nın ticari elektronik ileti listesinden dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Listeden ayrılma talebinizin Arya tarafından işlenmesinden itibaren yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesine son verilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.  maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Arya’ya iletebilirsiniz.

Scroll to Top