mentorlarımız.

Kadınların güçlenmelerini ve karar alma mekanizmalarında daha etkin rol oynamaları için, UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme ve Eşitsizliklerin Azaltılması hedeflerine yönelik çalışıyoruz.

Ahu Serter

Fark Holding YK Başkanı & Arya Kurucusu

Münteha Adalı

Güvensen CEO / Arya Kurucu Ortağı

Ata Uzunhasan

GBA Direktörü

Ayşe Ağaç Dağ

Prefsan Prefabrik Genel Müdürü

Ayşe Işıl

Admin Bilişim Kurucusu

Başak İlhan

ROAD Branding Kurucusu

Burcu Kösem

Dünya Grubu Yön. Kur. Üyesi

Emin Ataç

Scope Partner Yön. Kur. Üyesi

Ethem Eliaçık

İş Bankası Pazarlama Bölüm Müdürü

Gizem Moral Kunter

Reva Capital VC

Gülcan Demirkol

GDA Partner Kurucu Ortağı

Hacer Kök

HK Süreç Yönetim Danışmanlığı Sahibi

İffet İyigün Meydanlı

FARPLAS İnovasyon Direktörü

Nisan Doğan

Incentech Kurucu Ortağı

Ömer Akarca

GBA Melek Yatırımcısı

Rana Özşeker

RNA Değişim Yönetimi Yönetici Ortağı