ARYA WOMEN ÜYELİĞİNİZ DAHİLİNDE İŞLENECEK OLAN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ARYA EKOSİSTEM DANIŞMANLIK A.Ş.  (“Arya”) tarafından Arya üyeliğinizle bağlantılı olarak işlenecek olan kişisel verilerinize ilişkin sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

  1. ÜYELİĞİNİZİN BAŞLATILMASI VE DEVAMI DAHİLİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

www.aryawomen.com adresindeki websitesi üzerinden Arya üyeliği başlatmak için sunulmuş bulunan formu doldurmak suretiyle bize ilettiğiniz ve üyeliğinizi gerçekleştirdiğiniz platform üzerinden üyelik için kullandığınız cihaz ile otomatik olarak gerçekleştirilen iletişim çerçevesinde elde edilen aşağıdaki kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki dayanağına istinaden Arya tarafından hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve sözleşme süreçleri ile finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla üyeliğinizin başlatılması işlemlerinde ve ayrıca üye olarak katılmak istediğiniz/satın aldığınız etkinlik/eğitimler için yaptığınız rezervasyonların işlenmesi yollarıyla kısmen otomatik yollarla işlenecek ve Arya’nın yasal yükümlülükleri çerçevesinde gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır.

Kişisel Veri KategorisiKişisel Veri
KimlikAd-soyad
İletişimTelefon No, E-posta adresi, iletişim adresi
Müşteri İşlemTercih ettiğiniz Arya üyelik türü
İşlem GüvenliğiKullanıcı şifresi, elektronik işlem log kayıtları, IP adresi
LokasyonArya Challenge Club üyelik başvurusu kapsamında yaşadığınız ülke/ şehir bilgisi
DiğerÇalıştığınız veya sahibi olduğunuz şirket adı ve sektörünüz ile pozisyonunuz, üyelik formunun “Kendinizi Tanıtın” kısmında verdiğiniz kendinize dair diğer kişisel bilgiler
  1. TARAFINIZA TALEBİNİZE/MEVZUATA UYGUN OLARAK FATURA KESİLEBİLMESİ İÇİN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Üyeliğiniz kapsamında Vergi Usul Kanunu vesair mevzuat uyarınca tarafınıza bireysel/işletmesel nitelikte kesilen faturalarda T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası bulunması yükümlülüğünün mevcut olduğu hallerde, T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası verileriniz, ad-soyad verileriniz, e-posta adresi ve telefon numarası verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki dayanağıyla, fatura kesim işlemlerinde ve vergi otoritelerine yapılan yasal beyanlar kapsamında Arya tarafından finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla kısmen otomatik yollarla işlenecek ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır.

  1. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER – ÜYE OLARAK E-BÜLTEN KAYDINIZ DAHİLİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Bu konudaki açık rızanıza istinaden e-posta verileriniz tamamen otomatik yollarla işlenerek ve aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak tedarikçilere aktarılarak; iletişim, reklam/kampanya/promosyon ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Arya üyeliğiniz zarfında Arya’nın faaliyetleri, ürün/hizmetleri ve haberlerine ilişkin olarak hazırladığı içerikten ibaret olan e-bültenler tarafınıza üyelik sözleşmeniz dahilinde e-posta olarak otomatik olarak iletilecektir.

Üyeliğinizi başlattıktan sonra da Arya’nın ticari elektronik ileti listesinden dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Listeden ayrılma talebinizin Arya tarafından işlenmesinden itibaren yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesine son verilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.  maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Arya’ya iletebilirsiniz.

Scroll to Top