“Vizyonumuz kadın liderliğinde dünyayı dönüştürmek”

 

Arya Kadın Yatırım Platformu, kadının gücüne inanan, kadın girişimcileri destekleyen, onlara sadece maddi kaynak sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda girişime değer katabilecek doğru yatırımcılarla bir araya getiren bir platform. Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter; sanayici, yatırımcı ve aynı zamanda girişimci bir kadın. “Kendi ürettiğim ya da başkalarıyla birlikte ürettiğim fikirleri hayata geçiriyorum” diyen Büyükkuşoğlu Serter, “Hayata geçirdiğim fikirlerden en önemlisini Arya Kadın Yatırım Platformu olarak görüyorum” diyor. Nedenleri ise şöyle anlatıyor:

Kadın yatırımcılığı çok önemli bir problem

“Bir girişim fikrinin çok iyi olabilmesi için, çok büyük boyutta problemleri
çözmesi gerekiyor. Ben de böyle büyük boyutlu problemleri düşünürken aslında kadın yatırımcılığının çok önemli bir problem olduğunu düşündüm. Dünyadaki servetin neredeyse yarısı kadınların elindeyken, bu servetin yönetimini kadınlar yapmıyor. Kadınlar bazı şeyleri tam bilgisi olmadan, uygulama konusunda cesaret etmekte zorlanıyorlar ve kadınlardaki yatırımcılık konusundaki bilgi eksikliğini büyük bir açık oluşturuyor. Daha fazla kadını yatırımcı yapmak ve kadın liderliğindeki şirketlere yatırım yapmalarını teşvik etmek amacıyla Arya Kadın Yatırım Platformunu kurdum. Kendi şirketimin içinde de buna benzer şekilde; kolektif düşünen insanlarla beraber daha iyi bir gelecek tasarlayabilmek için ise Fark Labs’i kurdum. Fark Labs şu anda mobilite, hayat bilimleri ve sürdürülebilir yaşam tarzları olmak üzere birçok konuya değiniyor, ilgi alanı girişim kuluçkasından girişim yaratmaya ve yatırıma kadar uzanıyor.”

Doğru ekibi kur, amacına inandır

“Bir girişime yatırım yaparken ekip çok önemli. Girişimcinin karakteri, işi yapabilme kabiliyeti, motivasyonu ve sebatkar bir insan olması gerekiyor. Aynı zamanda bilmediği şeyleri öğrenme becerisi ve hızı da büyük önem teşkil ediyor. Kendisi bir şey bilmiyorsa ne bilmediğini bilip, bilmediklerini tamamlayacak ekip üyelerini içeriye alabilme ve onları etkileyip aynı amaca inandırma kabiliyeti çok önemli. Her şey buradan başlıyor. Sonra globalleşme ve büyüme motivasyonu olması gerekiyor. Globalleşme içinse, gereken kriterleri kendisi öğrenip, kendisi uydurmaya çalışan girişimciler olmalı. Bundan sonrası daha kolay geliyor.”

Doğru network ve yeni iş birlikleri yaratmak da bir yatırım

“Yatırım konusunu; sadece sermaye odaklı değerlendirmek yerine onları doğru network, doğru bilgi kaynaklarıyla buluşturmayı ve yeni iş birlikleri yaratmayı da bir yatırım olarak görüyorum. Girişimcinin kendisi, ekibi ve bulunduğu pazarın gelecek potansiyeli de girişimi finansal açıdan değerlendirmek kadar önemli. Seçtiğim girişimlerin, fayda sağlamasına ve kurucularıyla birlikte işi daha ileriye götürebileceğim inancı yaratmasına da önem veriyorum. Özellikle Arya Kadın Yatırım Platformu’nu kurmamın da temeli olan geleceği değiştirecek kadın girişimcilere yatırım yapmayı da bir amaç olarak görüyorum.”

En çok ilgi çekirdek aşama girişimlere

“Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine baktığımda, hala gidilecek yolumuz olduğunu düşünüyorum. Amerika gibi gelişmiş bir ekosistemimiz yok, bununla birlikte Amerika’da rekabet çok fazla ve değerlemeler çok yüksek. Türkiye’de iyi girişimciler var ve değerlemeler daha düşük, ama bu aynı zamanda onların globalde başarı şansını etkiliyor. Dolayısıyla Türkiye’deki iyi bir girişimin Türkiye’den ilk seed yatırımını alıp daha sonra yurtdışına yönelmesi onlar için en iyi olanı. Son zamanlarda girişim sermayeleri (VC’ler), ve yatırım ağları sayesinde ekosistem daha çok gelişti. Bununla birlikte erken aşama yatırımlar konusunda hala açık var. Biz Arya Kadın Yatırım Platformu olarak; kadın liderliğindeki girişimlere ya da ürettiği ürün / hizmet açısından kadınlara fayda sağlayan teknoloji girişimlerine bakarken; ölçek ve sektör tanımlarında keskin sınırlar belirlemiyoruz. Bununla birlikte en çok ilgi gören girişimlerin çekirdek aşama girişimler olduğunu söyleyebiliriz. Sürdürülebilirlik, önem verdiğimiz başlıca kriterlerden.

Kadınlar, kimsenin anlamadığı bir fırsat

“Kadınları; kimsenin dokunmadığı, anlamadığı bir fırsat olarak görüyorum. Bugün baktığımızda sosyal fayda yaratan girişimlere kadınların daha fazla ağırlık verdiğini görüyoruz. Aslında kadınlar; hem sürdürülebilir hem etki yaratan girişimler ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda yapılan araştırmalar gösteriyor ki; kadın girişimciler daha fazla kadına istihdam sağlıyor. Kadın sadece kendi girişimini büyütmekle ilgilenmeyip, etkisini artırmak üzere de çalışmalarını sürdürüyor: Kadın girişimciliğini desteklediğimiz oranda kadın istihdam oranı da artacak.”

Kişisel olarak 30’dan fazla yatırımım oldu

“Yatırımlarımı farklı başlıklarda yönetiyorum: Genel teknoloji konusundaki yatırımlarımı Galata Business Angels; kadın girişimciliği konusundaki yatırımlarımı Arya Kadın Yatırım Platformu; mobilite, yaşam bilimleri ve sürdürülebilir yaşam konusundaki yatırımlarımı Fark Labs üzerinden yapıyorum. Bugüne kadar kişisel olarak 30’dan fazla yatırımım oldu. Bu yatırımlarımdan 12’si kadın liderliğindeki girişimlere yaptım. Toplamda 2.5 milyon doların üzerinde yatırım yaptığım 12 girişim bugün 30 milyon dolar değerleme ile yolculuklarına devam ediyor.”

Başarılı olabilecek bir kadına mutlaka fırsat veriyoruz

“Arya Kadın Yatırım Platformu’nda Profesyonel bir yatırım ekibimiz var ve bir girişime yatırım yaparken girişim sermayesi mentalitesi ile yatırım yapıyoruz. Bununla birlikte başarılı olabilecek bir kadın gördüğümüzde mutlaka fırsat veriyoruz. Teknoloji bizim için çok önemli, belli bir satış olmasına önemli, bununla birlikte cirosu olmayan teknolojisi gelişmiş, büyümeye hazır girişimcileri de destekliyoruz. Aynı zamanda girişimci profilinin yapacağı işe uygunluğu da çok önemli. Fikirden ve şirketten önce insana bakıyoruz.”

Girişimcilere tavsiyeler

  • Çevik olmaları, doğru analiz yapabilmeleri ve iyi bir iletişim kanalı kurmaları gerekir.
  • Kendilerini iyi tanımaları çok önemli, hangi konuda iyi, hangisinde eksik olduklarının analizini iyi yapabilmeliler.
  • İyi oldukları konuları öne çıkarıp, eksiklerini geliştirmek için de iyi bir planlarının olması çok önemli. Aynı zamanda ihtiyaçlarını iyi tespit etmeleri de hızla büyümeleri için en büyük etkenlerden biri.
  • Türkiye’deki girişimler; yatırımcı ilişkilerine çok sonradan başlıyorlar. Halbuki bu görüşmelere hızla başlamalı ve hangi aşamada ne isteyebileceğini iyi bilmeleri gerekiyor.
  • Sadece para almaya değil, fikir almaya gitmeyi ve karşılıklı sonuçlarla istikrar ve güven oluşturarak daha fazla etki yaratmalılar.

Ahu Büyükkuşoğlu Serter

Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu ve Fark Holding’in başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter, hep beraber daha iyi bir gelecek yaratmak için birlikteliği vurgulayan ve dönüşüm teknolojilerini geliştiren aktif bir lider, seri girişimci ve yatırımcıdır.

*Bu röportaj ilk olarak Dünya Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Scroll to Top